Onada Feminista - PGM 8 | Dones i maternitat | UAB Campus Mèdia

Parlem de dones i maternitat amb motiu del Dia de la Mare. Repassem totes les maneres de ser (i no ser mare) al llarg de la història. Debatem sobre els rols de gènere dins de les parelles i les famílies, a més de parlar de conciliació familiar i violèn...

onada, feminista, feminisme, dones, maternitat, mare, avortament, avortamentlegal, mocadorsverds, argentina, conciliaciófamilair, violenciaobstetrica, rols, genere, rolsdegenere, doula