Incòmodes - 5x06 / Estructura Familiar | UAB Campus Mèdia

La família tradicional està en perill d'extinció? És indubtable que la societat en general ha experimentat canvis, i per tant, les famílies també. Des de l’any 1960 fins al 1992 a escala mundial es va duplicar el nombre de mares solteres d’entre 20 i ...

família, monoparental, curiositats, homosexual, homoparental, societat